Óvodás kisgyermek

Az óvoda utolsó évében már érdemes egy kicsit az iskolára is készülni. A Fitfiritty Mozgásprogram foglalkozásai során a gyerkőcök megtapasztalják az - ovistól eltérő - csoportba tartozás újszerű élményét, fejlődik személyiségük, mely nagyban segíti a majdani iskolai beilleszkedésüket. Ebben a korban már egyre fontosabbá válik, hogy a gyermek tudjon egy dologra minél hosszabban koncentrálni, a figyelme ne kalandozzon el, képes legyen összetettebb feladatokat teljesíteni. A Fitfiritty Mozgásprogram a játékon, mozgáson keresztül fejleszti a gyerekek figyelmét, koncentrációját, megkönnyítve ezzel az iskolás lét kihívásaira való felkészülést.

Az óvodás kisgyermek a játékon keresztül ismeri meg a világot, ez életének fő tevékenysége. A szabad játék úgy, mint a szabályokon alapuló játékok segítik őt - többek között - a viselkedési formák, az erkölcsi normák, a közösségi szokások megtanulásában, elsajátításában.

Óvodáskor végére a gyermek fejlődik a nagymozgások végrehajtásában, s ez az alapja – az iskolában már fontossá váló - finommozgások pontosodásának, amely szükséges az íráskészség megfelelő kialakulásához.

A szervi funkciók (idegrendszer, izomrendszer, szív, tüdő, vérkeringés) tovább fejlődnek, és így a gyermek alkalmassá válik a fontos alapkészségek (futás, járás, ugrás, kúszás-mászás, dobás) egyre pontosabb kivitelezésére. Ezzel egyidejűleg a szabályozási funkciók is pontosodnak; egyensúlyérzék, szem-kéz koordináció, térérzékelés, irány- és iramérzékelés, tempóérzék.

Mindezek hatnak a komplex gondolkodás fejlődésére is.