Kisiskolás gyerekek

A kisiskolás gyerekek élete óriási változáson megy keresztül. Az iskolakezdés, a beilleszkedés minden gyerkőc számára kihívást jelent, hiszen az eddigi fő tevékenység, a játék helyét felváltja a viszonylag szigorúan szabályozott, beosztott időrendű iskolai lét. Az egy helyben ülés, a koncentrálás, és egyáltalán a körülmények teljes megváltozása a gyerekekben – sokszor nehezen észrevehető - szorongást válthat ki. A Fitfiritty célorientált mozgásprogramot úgy állítottam össze, hogy segítsen a gyerekeknek a napi történések feldolgozásában, a feszültség levezetésében, ezáltal jobb esélyt adva nekik a mindennapi megfelelésre.

A magyar nyelv zeneisége, gazdag vers- és mondókavilága, ritmusossága, játékossága bőséges lehetőséget nyújt a kisgyermekek sokoldalú fejlesztésére. A figyelem, koncentráció fejlesztésében csakúgy, mint az értő olvasás kialakulásában, a tanulási és teljesítménybeli képességek fejlesztésében nagy szerepe van a célzott mozgástanulásnak, a csoportos játékoknak.

A foglalkozások során a gyerekek nagy-és finommozgásai pontosodnak, mely nagyban hozzájárul íráskészségük kialakulásához is. A mondókákra, dalokra, megzenésített versekre kitalált koreográfiák sok-sok játékkal és zenével fűszerezve fejlesztik mozgáskoordinációjukat, erejüket, állóképességüket, közben pedig megismerkedhetnek az egészséges életmód alapjaival is. Így játékosan szereznek új ismereteket, s úgy szabadulnak fel a mindennapok terhei, kötelezettségei alól, hogy észre sem veszik.

A közösség összetartó ereje, a csoportba tartozás élménye észrevétlen tanítja meg a gyermeket a közösségi lét írott és íratlan szabályaira, fejleszti együttműködő készségüket, kreativitásukat, önállóságukat csakúgy, mint toleranciájukat.

A mozgás a gyermek lételeme, a játék számára a világ megismerésének legfőbb módja.