Fitfiritty Mozgásprogram

A Fitfiritty Mozgásprogram legfőbb célja a kiegyensúlyozott, boldog, egészséges kisgyermek, aki szeret és akar mozogni, akinek érték az egészség, és igénye van a sportos, egészséges életvitelre.

A Fitfiritty foglalkozások fő gerincét a magyar nyelv ritmusosságán, zeneiségén alapuló, a safe aerobik szabályaira épülő alapvető mozgásminták elsajátítása adja. Mondókákra, dalokra, megzenésített versekre kitalált rövid koreográfiákat, mozgáselem kombinációkat tanulnak meg a gyerekek sok-sok játékkal fűszerezve. Ezen keresztül fejlődik figyelmük, koncentrációs képességük, ritmusérzékük, mely segíti őket az olvasástanulás folyamatában, az értő olvasás kialakulásában. Javulnak koordinációs képességeik; ritmusérzék, egyensúly, térbeli tájékozódás, kinesztézia, koordináció-szabályozás, hajlékonyság, és kondicionális képességeik; erő, állóképesség, gyorsaság.

Kis csoportos óráimon a gyerekek megtapasztalják a közösségbe tartozás élményét, levezethetik a napi feszültséget, sikerélményeik lesznek, mindezek pedig bizonyítottan pozitívan segítik személyiségük kibontakozását.